Druhy garážových vrat

Sekční vrata

Skládají se z několika pod sebou umístěných sekcí. Jsou to většinou laminátové panely, které se při pohybu vrat ohýbají podél konstrukce z ocelových profilovaných nosníků a posouvají se směrem vzhůru, nebo dolů. Nosníky jsou jakési kolejnice, po nichž pojíždí rolovací mechanismus, a zasouvá dveře při otevírání směrem pod strop garáže. Jednotlivé sekce jsou mezi sebou odděleny tak, aby při jejich pohybu nedocházelo ke skřípnutí prstu nebo jiného drobného předmětu, což je zejména případ malých dětí.
dřevěná garážová vrata.jpg

Vrata mohou být buď otevíratelná ručně, anebo je mechanismus plně automatizován. Konstrukční řešení je možné velice snadno upravit tak, aby byl vnitřek panelů vyplněn izolační vrstvou, což u vytápěných garáží představuje úsporu tepla řádově v desítkách procent .

Rolovací vrata

Pracují na podobném principu, jako sekční, s tím rozdílem, že jde o stěnu s velmi tenkých lamel ze slitiny hliníku. Jsou to většinou profily o šíři necelých 8 cm, vyplněné izolační polyuretanovou pěnou. Lamely se jedna po druhé postupně navíjí na ocelový buben, který je umístěn za horní hranou uvnitř garážového prostoru.
rostlina u vrat.jpg

Jejich největší předností je dostatek prostoru před garáží i uvnitř, včetně oblasti pod stropem, kam nezajíždí celá konstrukce, jako u sekčních vrat, ale pouze se nepatrně zvětšuje prostor kolem navíjecího bubnu. Většinou se s těmito výrobky setkáme v kombinaci s dálkovým ovládáním na elektromotor.

Výklopné systémy

Toto řešení představuje nejlevnější způsob. Jejich obliba rostla především v polovině 90. let, kdy se jednalo o vůbec první systém dostupný pro běžnou klientelu. Výklopné systémy nahrazovaly klasická dvoukřídlá vrata a jejich výhoda spočívala v jednoduché manipulaci. Stačil jen pouhý lehký pohyb jedné ruky k otevření, nevýhodou byl pouze požadovaný prostor před garáží, aby se mohla otevřít. Pohyblivý mechanismus byl vyvážen pružinami a závažím a jejich ovládání zvládly i menší děti.
červená garážová vrata.jpg

Největší výhodou je jejich velmi dlouhá životnost, jsou prakticky bezúdržbová a bezporuchová. U většiny výrobků lze tvrdit, že vás dozajista přežijí. V současné době jejich popularitu mírně zastínily rolovací a sekční systémy, ale vzhledem k tomu, že se stále vyrábí v mnoha barevných variacích, zájem o jejich realizaci neustal.

Prostor nejen pro šaty

Šatní skříně jsou takovou jednoduchou alternativou těch našich domácích a slouží jen k přechodnému uložení našich osobních věcí, ať už se jedná o oblečení nebo jiné běžné věci denní potřeby. Skříně jsou součástí šaten pro veřejnost na místech určených ke sportu nebo relaxačním účelům, najdeme je ve školských zařízeních nebo ve výrobních společnostech. Prostě všude tam, kde je prostor šaten určen pro větší počet lidí .
školní skříňky.jpg
Jaké známe
Ze škol jsou nám dobře známy skříňky s lavičkami zhotovené většinou ze dřeva. Ty určené pro výrobní podniky jsou plechové. Ať už se jedná o jakoukoliv z nich, měla by splňovat svůj účel, a tím je především bezpečnost, měla by být uzamykatelná a tím nedostupná komukoliv kromě jejího, ať už stálého, nebo dočasného majitele.
Ve fitness centrech, saunovacích zařízeních nebo veřejných bazénech se setkáme s typem čtyřpřihrádkovým s tyčí, kam je možno odložit především oblečení, kterého hlavně v zimních měsících není zrovna málo, ve spodní části by měl být prostor pro obuv a měly by mít větrací otvory. V bazénech či aquaparcích, tedy všude tam, kde není daleko k vodě, by měly být zhotoveny z materiálu odolného vůči vlhkosti.
zamčené skříňky.jpg
Děti školou povinné bez ohledu na věk využívají skříněk kovových, protože tento materiál je velice odolný, a tím má samozřejmě i delší životnost, navíc musí vydržet i řádění dětí. Kromě toho by měly skýtat i ochranu díky cylindrickému zámku. Součástí těchto skříněk bývají ve většině případů i lavičky, samozřejmě pokud to prostory šatny dovolují.
Skříně lze vybrat z mnoha možných typů a barevných variant včetně doplňků, kterými mohou být lavičky, věšáky apod.
Ceny se pohybují podle materiálu a velikosti od dvou tisíc do deseti tisíc korun českých. Není také problém nechat si je zhotovit přímo na míru.