Podmínky pro podnikání

Everything you need

Lavish Pro Themes provides you everything that you need on a WordPress theme, extensive customize options for user-oriented easy use, flat and modern design to capture viewers attention, plenty color options to full fill the choice of yours and many more.

Soutěžení mezi firmami probíhá buď jako cenové nebo necenové.Cenová konkurence má podobu snižování ceny, výrobce chce přilákat spotřebitele se snahou ohrozit pozice ostatních prodávajících, z nichž někteří nemusí být schopni při nižší ceně vyrábět. Cílem je tedy ostatní firmy zničit a v budoucnu si diktovat ceny.
Mince ve sloupcích
Oproti tomu cílem necenová konkurence je přilákat poptávku jinými metodami (růstem kvality, technickými parametry výrobků, rychlými inovacemi výrobků, servisem, službami, atd.).
Na dokonalém trhu všichni nabízející mají naprosto volné podmínky vstupu, nikdo z nich nemá výsadní postavení vůči ostatním a také všichni kupující mají na trh stejný přístup. Nerozlišují se značky zboží a kupující nejsou přitahováni reklamou. Jedinou metodou konkurence je odstavování zbytečných nákladů na výrobu – zvyšování zisku, jde o ideál, který v praxi najdeme jen zřídka.
Výpočetní kalkulačka
Naopak v nedokonalé konkurenci se vyskytuje mezi potencionálními prodávajícími jeden nebo několik prodávajících, kteří mají výsadní postavení. Patří sem monopolistická konkurence, oligopol a absolutní monopol. Na monopolistickém trhu působí velká skupina prodávajících, v mnoha směrech se podobá dokonalému trhu – vyskytují se zde firmy s dominantním postavením, ale současně v odvětví působí i řada menších podniků. Oligopol představuje malou skupinu prodávajících. Na trhu působí několik málo velkých výrobců s dominantním postavením, kteří mají značnou ekonomickou sílu, takže jsou schopni bránit dalším zájemcům ve vstupu do odvětví. Absolutní monopol je příkladem, kdy v odvětví zůstává jediný výrobce určitého výrobku, který tak získává absolutní moc nad spotřebitelem, růst cen v případě absolutního monopolu je limitován. Zisky monopolu stále rostou, existence absolutního monopolu znamená fakticky likvidaci ostatních podniků i tržního mechanismua vzniku nerovnosti v ekonomice. Tržní regulace musí být nahrazena státní regulací, protože monopoly mohou svého postavení zneužívat a diktovat si např. cenové podmínky.

 Podmínky pro podnikání