Sekční vrata

Skládají se z několika pod sebou umístěných sekcí. Jsou to většinou laminátové panely, které se při pohybu vrat ohýbají podél konstrukce z ocelových profilovaných nosníků a posouvají se směrem vzhůru, nebo dolů. Nosníky jsou jakési kolejnice, po nichž pojíždí rolovací mechanismus, a zasouvá dveře při otevírání směrem pod strop garáže. Jednotlivé sekce jsou mezi sebou odděleny tak, aby při jejich pohybu nedocházelo ke skřípnutí prstu nebo jiného drobného předmětu, což je zejména případ malých dětí.
dřevěná garážová vrata.jpg

Vrata mohou být buď otevíratelná ručně, anebo je mechanismus plně automatizován. Konstrukční řešení je možné velice snadno upravit tak, aby byl vnitřek panelů vyplněn izolační vrstvou, což u vytápěných garáží představuje úsporu tepla řádově v desítkách procent .

Rolovací vrata

Pracují na podobném principu, jako sekční, s tím rozdílem, že jde o stěnu s velmi tenkých lamel ze slitiny hliníku. Jsou to většinou profily o šíři necelých 8 cm, vyplněné izolační polyuretanovou pěnou. Lamely se jedna po druhé postupně navíjí na ocelový buben, který je umístěn za horní hranou uvnitř garážového prostoru.
rostlina u vrat.jpg

Jejich největší předností je dostatek prostoru před garáží i uvnitř, včetně oblasti pod stropem, kam nezajíždí celá konstrukce, jako u sekčních vrat, ale pouze se nepatrně zvětšuje prostor kolem navíjecího bubnu. Většinou se s těmito výrobky setkáme v kombinaci s dálkovým ovládáním na elektromotor.

Výklopné systémy

Toto řešení představuje nejlevnější způsob. Jejich obliba rostla především v polovině 90. let, kdy se jednalo o vůbec první systém dostupný pro běžnou klientelu. Výklopné systémy nahrazovaly klasická dvoukřídlá vrata a jejich výhoda spočívala v jednoduché manipulaci. Stačil jen pouhý lehký pohyb jedné ruky k otevření, nevýhodou byl pouze požadovaný prostor před garáží, aby se mohla otevřít. Pohyblivý mechanismus byl vyvážen pružinami a závažím a jejich ovládání zvládly i menší děti.
červená garážová vrata.jpg

Největší výhodou je jejich velmi dlouhá životnost, jsou prakticky bezúdržbová a bezporuchová. U většiny výrobků lze tvrdit, že vás dozajista přežijí. V současné době jejich popularitu mírně zastínily rolovací a sekční systémy, ale vzhledem k tomu, že se stále vyrábí v mnoha barevných variacích, zájem o jejich realizaci neustal.