Everything you need

Lavish Pro Themes provides you everything that you need on a WordPress theme, extensive customize options for user-oriented easy use, flat and modern design to capture viewers attention, plenty color options to full fill the choice of yours and many more.

Bylinková zahrada přímo v kuchyni

Do českých kuchyní se postupně vrací trend čerstvých bylinek. A to je jen dobře, protože v nich je ukryto nejvíce zdraví prospěšných látek. Sen každé hospodyně je mít čerstvé bylinky po celý rok. Ideálně hned po ruce, ať nemusí odbíhat od

Podmínky pro podnikání

Soutěžení mezi firmami probíhá buď jako cenové nebo necenové.Cenová konkurence má podobu snižování ceny, výrobce chce přilákat spotřebitele se snahou ohrozit pozice ostatních prodávajících, z nichž někteří nemusí být schopni při nižší ceně vyrábět. Cílem je tedy ostatní firmy zničit a