Zamýšlíte se momentálnÄ› nad otázkami zefektivnÄ›ní docházkového systému ve Vaší firmÄ›? Bez ohledu na velikost Vaší firmy a poÄet zamÄ›stnaných pracovníků se seznamte s moderní technologií, jakou pÅ™edstavuje docházka Comarr. Detailní zpracování vÅ¡ech potÅ™ebných údajů, které souvisejí s příchodem a odchodem zamÄ›stnanců, jejich pobytem a pohybem v různých Äástech prostoru pracoviÅ¡tÄ›. OvÅ¡em i spoustu dalších funkcí nabízí specializovaná soustava, kterou Vám navrhne profesionální firma na míru VaÅ¡ich individuálních potÅ™eb.

Profesionální firma věnuje maximální ohledy Vašim požadavkům

SouÄástí systému, jehož klíÄovou prioritou je docházka, je také funkce přístupu jednotlivých zamÄ›stnanců do urÄitých prostorů objektu ve vymezeném Äase. Data, z nichž se rychle a nekomplikovanÄ› dozvíte, zda se konkrétní ÄlovÄ›k momentálnÄ› nachází v sídle firmy, na služební cestÄ›, na dovolené Äi v pracovní neschopnosti, jsou zpracovávána do formy pÅ™ehledného, srozumitelného a dobÅ™e Äitelného grafu. Bezesporu se v nÄ›m rychle nauÄíte orientovat také Vy.